Vítám Vás na svých stránkách 

Věnováno památce mé dcery Kačky       Radek Tupý

ČetníkČetnická slavnostní šavle

Děda byl po válce četníkem až tuším do roku 1947, kdy začal mít potíže snově nastupujícím režimem. Z počátku sloužil někoílik let na Podkarpatské Rusi. Zde se narodili i mí strejdové a teta.

Velmi detailně je život dědy popsán v knize mého táty Kořeny a kořínky, kterou psal na základě deníku dědy a také uchovaných písemností. Díky nim je dokonce v knize i třeba seznam věcí, které byly zničeny velkou povodní na Ukrajině, či různé seznamy vybavení četníka. Táta v knize uvádí skvěle i dobové souvislosti na základě tehdejších novin či encyklopedie z té doby.

Četnický život vůbec nebyl jednoduchý - děda si poznamenal, že v době studií často neměl ani na jídlo. Jako četník pak chodil třeba mnoho kilometrů denně pěšky. Když sloužil před 2.sv. válkou nedaleko německých hranic v jižních Čechách, zažil i nenávist a útoky vzrůstající panovačnosti německého obyvatelstva.

Jedna nedávná příhoda mého strejdy Jirky, kterému měnili občanku: V rodném listě stálo: místo narození Podkarpatská Rus, která už nyní neexistuje, takže teď v občance byla Ukrajina. Úřednice strejdovi rozporovala českou národnost, když by měl být vlastně Ukrajinec... :-) 

Raoul Schránil

Naprosto vzácná událost se odehrála v roce 1939, kdy děda sloužil v Sudoměřicích u Bechyně na Táborsku. O této události se děda nikdy nezmínil. Táta ji zjistil až asi v roce 2010, když psal knihu Kořeny a kořínky a probíral se dědovými dokumenty.

26. srpna roku 1939 kolem 18. hodiny projížděl Sudoměřicemi známý herec Raoul Schránil se svou manželkou. V Jedné zatáčce přímo v obci vypověděly jeho vozu brzdy a on srazil paní na kole. Naštěstí zranění nebylo vážné. K vyšetření nehody byl přizván právě můj děda. R. Schránil byl velmi vstřícný a sám dokonce paní odvezl do nemocnice. V knize je uveden kompletní přepis naprosto detailního protokolu z tehdejší nehody (originál je uložen v písemnostech). Včetně pojišťovny, jmen rodičů Raoula Schránila, kde sloužil atd. A také jména všech svědků, lékaře atd., rozměry vozů, silnice atd.

Velmi doporučuji si knihu přečíst. I když jde o rodinou historii, právě díky dobovým poznámkám, způsobu života četníků a legionářů, přepisu deníku dědy z první světové války, mnoha událostí dává kniha naprosto unikátní obraz o tehdejší době a životě.